Privacy Policy

1. Inledning

Det här dokumentet beskriver hur Light Bolt Charging AB behandlar dina personuppgifter när du använder ChargeBeam mobilapp

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

När du använder Chargbeam-appen och anslutna tjänster kommer dina personuppgifter att behandlas. Detta integritetsmeddelande gäller information som behandlas när du använder Beam-appen. Du kan använda Beam-appen för att köpa produkter och tjänster, boka service och se dina beställningar eller värvningar.

Inloggning
Ändamål Att logga in på ChargeBeam-appen.
Kategorier av personuppgifterChargeBeam ID, vald marknad, fordonsidentifikationsnummer (VIN), enhets-ID, det fordonsnamn du har valt. 
Laglig grundFullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
BehållandeRaderas i appen när du loggar ut eller när du radera konto in ChargeBeam appen
Personuppgiftsansvarig(a)Light Bolt Charging AB
Fordonskontroller
Ändamål Att koppla ihop din mobila enhet med ett fordon för att aktivera Beam Connect-tjänster via ChargeBeam-appen, såsom möjligheten att fjärrstyra ditt fordon från din mobila enhet (t.ex. låsa upp/låsa dörrar, starta/stoppa luftkonditioneringen och ta emot meddelanden kopplade till stöldlarmet) samt för att se fordonets status (t.ex. batterinivå, laddning och dörrlås). När du kopplar ihop ChargeBeam-appen med ditt fordon måste du aktivera Bluetooth och platstjänster i din mobila enhet och välja minst ”Tillåt en gång” för iOS eller ”Fråga varje gång” för Android. För att se fordonets senast parkeringsposition och positionen för din mobila enhet i förhållande till fordonet på en karta. Detta syns bara lokalt i ChargeBeam-appen och du måste aktivera platstjänster i din mobila enhet och välja minst ”Alltid medan du använder appen” för iOS eller ”Fråga varje gång” för Android. Bilens plats kan skickas till Apple Maps, Google Maps eller Waze (beroende på vad du väljer och ditt operativsystem).
Kategorier av personuppgifterNamn, telefonnummer, e-postadress, Chargbeam ID, fordonsidentifieringsnummer (VIN), fordonsägandeperiod, prenumerationstjänster, fordons- och årsmodell samt motsvarande fordonsspecifikationer.
Laglig grundFullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
BehållandeRaderas i appen när du loggar ut eller när ChargeBeam appen raderas.
Personuppgiftsansvarig(a)Light Bolt Charging AB
Kundsupport
Ändamål För att ge kundsupport, som exempelvis att kommunicera med dig och svara på dina frågor och förfrågningar, hantera supportärenden och leverera de tjänster och den information du har efterfrågat via chatt- eller meddelandefunktionen i ChargeBeam-appen.
Kategorier av personuppgifterNär du använder chatten: Namn, telefonnummer, e-postadress (lagras under kontouppgifter i appen) och ditt chattmeddelandeNär du skickar meddelande: Telefonnummer, e-postadress, ChargeBeam ID, appversion, enhetens modellnamn
Laglig grundVårt berättigade intresse att ge dig kundsupporttjänster (GDPR, artikel 6.1 f).Kontakta oss om du vill veta mer om vår avvägning mellan dina och våra intressen.
BehållandeKundsupportchattar och kundsupportärenden lagras i vårt system för hantering av kunderelationer upp till fyra (4) år efter att kundrelationen har avslutats.
Personuppgiftsansvarig(a)Light Bolt Charging AB
Kontoinformation och kontoinställningar
Ändamål För att lagra kontoinformation och tillhandahålla vald mätenhet, temperaturenhet, region och marknad i Chargebeam-appen.
Kategorier av personuppgifterNamn, e-postadress, telefonnummer, ChargeBeam ID, vald måttenhet, temperaturenhet, region och marknad.
Laglig grundFullgörande av avtalet (GDPR, artikel 6.1 b).
BehållandeRaderas i appen när du loggar ut eller när ChargeBeam-appen raderas.
Personuppgiftsansvarig(a)Light Bolt Charging AB

3. Utlämnande av dina personuppgifter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare, grundat på deras behov av dem:

  • IT-leverantörer, t.ex. företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar,
  • Underleverantörer: chatt- och meddelandetjänster, leverantörer av analystjänster (t.ex. Google LCC och Firebase Inc.)
  • Myndigheter, t.ex. polisen, Integritetsskyddsmyndigheten, skattemyndigheter, allmänna domstolar, myndigheter för officiell registrering av fordonet, kronofogdemyndigheter.
  • Affärspartner, t.ex. juridiska rådgivare.
  • Leverantörer av sociala medieplattformar.

4. Överföring av dina personuppgifter

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Dina personuppgifter kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med en affärspartner eller underleverantör som verkar utanför EU/EES. 

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och Storbritannien.

Vi säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. När det gäller Storbritannien har kommissionen beslutat att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR), men när det gäller överföringar till USA har vi ingått standardavtalsklausuler med alla relevanta tredje parter (artikel 46 i GDPR) eller så är de certifierade enligt EU-U.S. Data Privacy Framework, Storbritanniens tillägg till EU-U.S Data Privacy Framework och/eller Swiss-U.S. Data Privacy Framework med USA:s handelsdepartment. Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behov, såsom kryptering (TLS) och pseudonymisering.

5. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen avseende de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter, kontakta supporten . Om du har andra frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som anges på https://chargebeam.io/kontakt/

6. Kontaktinformation

Light Bolt Charging AB är en svensk juridisk person med organisationsnummer 559413-76217.

Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats. Om vi gör några väsentliga ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att skicka ett meddelande via e-post. Kontakta oss om du har några frågor om integritetspolicyn eller om hur vi behandlar dina personuppgifter.